Nově disponujeme autorizovaným software Audatex pro exaktní analýzu pojistné škody.

Nacházíte se v situaci, kdy si říkáte “boural(a) jsem” a nevíte, co dělat? Situace nemusí být tak zoufalá. Pomůžeme vám. Vůz vám opravíme v rámci plnění povinného ručeníhavarijního pojištění nebo vlastního financování..

Policie – ano nebo ne?  

Nejprve je třeba posoudit, zda je nutno volat policii. Nedojde-li k poškození třetí osoby (zranění, škoda na majetku) nebo odhadovaná cena opravy nepřesáhne 100 000 Kč, není třeba volat policii.

V takovém případě vyplníte formulář Záznam o dopravní nehodě a řídíte se pokyny na něm uvedenými.

Podrobnější informace k postupům, kdy škoda přesahuje, nebo nepřesahuje hranici 100 000 Kč na stránkách MDČR.

Jak vyplnit formulář o dopravní nehodě 

Je třeba určit viníka autonehody, to pak dále určuje, jak bude financována oprava vašeho vozu. Dbejte na to, aby další účastníci autonehody řádně prokázali svou totožnost (OP, ŘP nebo jiný průkaz s fotografií) a tuto na formuláři stvrdili svým podpisem.

Pokud jste viníkem autonehody, můžete při opravě uplatnit havarijní pojištění vozu. Pokud jste autonehodu nezavinili, opravu vašeho vozu zafinancuje pojišťovna, u které má viník zaplaceno povinné ručení.