Provádíme kompletní výměnu rozvodových řemenů a řetězů.

Co je to rozvodový systém?

Rozvodový systém je často zjednodušeně chápán jako systém kladek a řemenů (nebo řetězů) přenášející sílu motoru na jeho další součásti.

Údržba stavu rozvodového systému je jednou ze základních servisních prací, která by měla být servisní prací pravidelnou.

Rozvodový řemen / řetěz

Rozvodový systém je kritická část motoru, kterou je nezbytně nutné udržovat ve stavu požadovaném výrobcem vozidla. Rozvodový řemen (řetěz), anglicky “timning belt” doslova znamená systém časování chodu pohonné jednotky. Pomocí rozvodového řemenu se ve správnou chvíli otevírají a zavírají ventily. Od jeho správného nastavení se odvíjí mimo jiné i délka životnosti jednotlivých komponent na něm napojených.

Různé motory mají různě složité rozvodové systémy. Používá se řetěz nebo řemen. Podle složitosti motoru se odvíjí náročnost údržby rozvodů a případných oprav.

Poškození rozvodového řemene

Poruchy způsobené stárnutím rozvodového systému mohou mít nečekané a fatální následky, které v krajním případě končí výměnou pohonné jednotky.

Odklad výměny rozvodového řemene / řetězu nebývá dobrou investicí. Dojde-li k jeho prasknutí, cena opravy několikanásobně převýší cenu jeho výměny. Na obrázku níže vidíte prasklý rozvodový řemen.